Signeringsceremoni för lokal överenskommelse

Sedan 2015 har det i Helsingborg arbetats med en lokal överenskommelse som utgör ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet för en förstärkt samverkan mellan staden och föreningslivet. Den 14 juni i år antog kommunfullmäktige enhälligt överenskommelsen och nu är det dags för de båda parterna att mötas för en signering. 

Onsdagen den 27 september klockan 17:00 träffas representanter för ideella föreningar i Helsingborg i stadens rådhus. Det blir en kortare ceremoni där både stad och föreningsliv undertecknar.

Föreningslivet i Helsingborg utgörs av hundratals olika organisationer, verksamma inom ett stort antal områden. Mångfalden av människor, aktiviteter och verksamheter bidrar till öppenhet för olikheter, att olika kompetenser tas till vara och ger stadens invånare möjlighet att hitta något som väcker intresse och engagemang. Föreningslivet i Helsingborg behöver även i framtiden präglas av mångfald. Staden vill vara med för att ge förutsättningar för ett livskraftigt och mångsidigt föreningsliv.

Så anmäler föreningar sig

Föreningar som tagit beslut om att ansluta sig till överenskommelsen uppmanas att anmäla vem som representerar föreningen vid signeringen. Anmäl er representant senast måndagen  den 18 september via detta formulär.  Av hänsyn till lokalens storlek kan vi enbart ta emot en representant per förening.

Arrangör: Helsingborgs stad

Datum: 27 september

Tid: 17:00

Plats: Rådhuset, Helsingborgs stad

Internt arrangemang. Arrangemanget är öppet för föreningar som ansluter sig till den lokala överenskommelsen mellan Helsingborgs stad och föreningslivet. Mer information finns här. 

Kontaktperson: Erik Larsson

Det är möjligt för personer med rullstol att delta i arrangemanget. Det finns hörselslinga/teleslinga i lokalen. Arrangemanget kommer inte teckentolkas eller syntolkas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *