Överenskommelse mellan stad och föreningsliv – arbetsgruppsmöte

Helsingborg har en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt föreningsliv, ett föreningsliv som Helsingborgs stad har som ambition att stärka ytterligare och samarbeta ännu mer med. Staden har därför påbörjat ett arbete med en lokal överenskommelse om ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. Överenskommelsen ska utveckla relationerna och tydliggöra rollerna mellan kommun och föreningsliv samt befästa och fördjupa den demokratiska funktion som föreningslivet har. Med överenskommelsen som stöd kan staden och föreningslivet gemensamt arbeta med konkreta aktiviteter för att nå stadens vision Helsingborg 2035.

Processen med överenskommelser pågår i flera kommuner runtom i Sverige och bygger på en nationell överenskommelse som slöts 2008. En av de bärande principerna för den nationella överenskommelsen är mångfald som i det sammanhanget handlar om att värna ett brett och levande föreningsliv och att öppna upp för föreningslivet som aktör i samhället.

Arbetsmötet är inte öppet för allmänheten men läs gärna mer på http://hela.helsingborg.se

Arrangör: Helsingborgs stad.
Datum: 21/9.
Tid: 17:00.
Plats: Rådhuset.
Internt arrangemang: Arbetsmötet är inte öppet för allmänheten.
Kontaktperson: Erik Larsson, erik.larsson@helsingborg.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *