Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

På 1960-talet lagstiftade FN om mänskliga rättigheter för alla. Men alla människor är inte lika, har inte samma behov och bemöts inte på samma sätt i samhället. Därför skapade FN konventioner för olika grupper. På 1970-talet kom Kvinnokonventionen, på 1980-talet kom Barnkonventionen och nu senast 2006 kom Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Anna Bruce kommer tala om hur rättigheterna i FN: s Funktionshinderkonvention ser ut och vilken bild den förmedlar av personer med funktionsnedsättning. Kan konventionen göra någon skillnad för personer med funktionsnedsättning i Sverige idag?  Anna Bruce är forskare och lärare i mänskliga rättigheter på Juridiska Fakulteten i Lund. Hon deltog i förhandlingarna i FN om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Arrangör: Helsingborgs bibliotek.
Datum: 21/9.
Tid: 18:00.
Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Café Birger.
Extern arrangemang: Ja, ingen anmälan krävs.
Kontaktperson: Emma El-Hallah, emma.elhallah@helsingborg.se.

Anna Bruce
Anna Bruce

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *