Du har rätt – en workshop med fokus på rättigheter, normer och genus för åk 8-9 och 1-3 gymnasiet

Denna workshop tar avstamp i Helsingborgs lokalhistoria. Eleverna funderar över hur barn och unga haft det förr i tiden och hur det ser ut idag, i deras eget liv utifrån frågor som rör normer, genus och rättigheter. Det följs upp med en workshop som har fokus på rätten att utveckla sig själv, att göra sina egna val och att leva sitt eget liv.

Workshopen tar upp självreflektion och värderingsövning för att göra eleverna mer medvetna om hur de själva tänker, känner, agerar och tolkar sin omvärld.

Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Hela programmet utgår från barnkonventionen och de rättigheter som alla barn i Sverige, och de flesta andra länder i världen, har men som samtidigt hela tiden kränks och inte respekteras. Det är viktigt att barn och unga känner till sina rättigheter och att vi stärker dem i detta så att de kan säga ifrån och stå upp för sig själva och sina medmänniskor.

Workshopen är ett samarbete mellan Freezone och Dunkers Kulturhus. FreeZone är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Jämlikhet och barns och ungas mänskliga rättigheter står i centrum för deras arbete. De verkar för att unga ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval.

Arrangör: Dunkers Kulturhus och FreeZone

Datum: 29 september

Tid: 09:30–11:30 och 13:00–15:00

Plats: Dunkers kulturhus

Det är möjligt att anmäla en hel klass eller en mindre grupp elever till workshopen. Begränsat antal platser, först till kvarn principen gäller. Du kan boka via e-post. 

Internt arrangemang.

Kontaktperson: Tora Schlyter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *