Barnrättsstrategerna möts

Helsingborgs stad har ett nätverk med 15 utbildade barnrättsstrateger från olika förvaltningar. Alla har gått utbildningen Barnkonventionen i teori och svensk praktik. Helsingborgs barnrättsstrateger träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och stärka varandra i barnrättsarbetet.

Utgångspunkten är Barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Arrangör: Helsingborgs stad.
Datum: 21/9.
Tid: 14:30-16:00.
Internt arrangemang: Internt arrangemang, går inte att anmäla sig.
Kontaktperson: Maria Norberg, maria.norberg@helsingborg.se

Barnrätt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *