Program 2017

Måndagen den 25 september

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

Inställt – 17:00 HBG Tillsammans – Religiösa gemenskaper och social sammanhållning i Helsingborg

Under mångfaldsveckan är det dags för andra upplagan av dialogforumet HBG Tillsammans där vi i Helsingborg samtalar om utmaningar och möjligheter kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna som identifieras i svensk lag. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang. Arrangemanget är inställt.

Tisdagen den 26 september

08:30–10:00 Workshop: SFI-elever gör en jämlikhetsresa

Vad vill SFI-eleverna göra efter SFI? Vad finns det för hinder? Hur kan vi komma över dessa hinder? Charlotte Ovesson från Jämlikhetsresans team håller en workshop med en grupp SFI-elever där de får göra en egen analys. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Internt arrangemang.

09:00–11:30 workshop om inkludering

Detta är en workshop som syftar till att belysa normer och diskriminering samt hur vi kan skapa en inkluderande kultur i organisationen. Helsingborgs stad arrangerar workshopen tillsammans med nätverket Mine. Här kan du läsa mer om denna workshop.
Internt arrangemang.

09:30–11:30 Du har rätt – en workshop med fokus på rättigheter, normer och genus för årskurs 8–9 och 1–3 gymnasiet

Denna workshop tar avstamp i Helsingborgs lokalhistoria. Eleverna funderar över hur barn och unga haft det förr i tiden och hur det ser ut idag, i deras eget liv utifrån frågor som rör normer, genus och rättigheter. Det följs upp med en workshop som har fokus på rätten att utveckla sig själv, att göra sina egna val och att leva sitt eget liv. Workshopen tar upp självreflektion och värderingsövning för att göra eleverna mer medvetna om hur de själva tänker, känner, agerar och tolkar sin omvärld. Här kan du läsa mer om denna workshop.
Internt arrangemang.

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00–19:00 Prova på kinesisk dans eller schack

Mångkulturellt Center jobbar med mångfald och integration genom bland annat musik och dans. Musik har alltid används i våra kulturer för båda glädje och sorg. Musik har inga gränser. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:30–19:00 Föreläsning och invigning Kvinnokarta Helsingborg

Projektet kvinnokarta Helsingborg drivs av medborgarskolan med syftet att lyfta fram kvinnor som haft historisk betydelse i staden. Vi drivs av viljan att historiebeskrivningen ska bli mer jämställd och att kvinnorna som varit med och skapat Helsingborg ska få plats i den. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

18:00–20:00 Språkcafé

Genom att vara med på språkcafé har immigranter möjlighet att lära sig svenska utifrån sina förutsättningar på ett enkelt och lättsamt sätt. Vi fikar och samtalar med varandra. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

18:00–20:00 Uppstartsmöte för ny paraplyorganisation

Vi är bättre och starkare tillsammans. Därför bygger vi nu en paraplyorganisation med syfte att erbjuda en plattform för kompetensutbyte, nätverkande och samarbete mellan medlemsföreningar med social verksamhet. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Internt arrangemang.

Onsdagen den 27 september

10:00–19:00 Flykten från Helsingborg

Flykten från Helsingborg är en utställning som vill sätta fokus på medmänsklighet. Besökaren får sätta sig in i hur det kan vara att tvingas fly Helsingborg och ta sig söderut i Europa. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00 Signeringsceremoni för lokal överenskommelse

Onsdagen den 27 september klockan 17:00 träffas representanter för ideella föreningar i Helsingborg i stadens rådhus. Det blir en kortare ceremoni där både stad och föreningsliv undertecknar en lokal överenskommelse. Det är ett viktigt steg i arbetet med att förstärka samverkan mellan staden och föreningslivet. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Internt arrangemang.

17:00–18:00 Språkcafé på Stadsbiblioteket

Språkcafé ger dig möjlighet att samtala på lätt svenska över en kopp kaffe. Här kan du träna din svenska och träffa nya människor. Läs mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:30–19:00 Workshop med Rädda Barnen

Du kan vara med på en workshop om barns och ungdomars rättigheter. Rädda Barnen berättar om sin volontärverksamhet med nyanlända ungdomar i Helsingborg och lyssnar på berättelser om hur det är att vara ung och fly till Sverige. Dessutom blir det lekar, diskussioner och fika. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

18:00 Upploppet – Jojje maratonlöparen  – mot alla odds

Göran Wallin håller föredrag om sin rehabilitering och sitt nya liv efter en trafikloycka. Efter olyckan var han tvungen att lära sig allt på nytt igen, gå, tala, skriva, läsa och att använda sina krossade armar. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

Torsdagen den 28 september

10:00–19:00 Flykten från Helsingborg

Flykten från Helsingborg är en utställning som vill sätta fokus på medmänsklighet. Besökaren får sätta sig in i hur det kan vara att tvingas fly Helsingborg och ta sig söderut i Europa. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

14:30–16:00 Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi? Föreläsning om normkritik

Linda Leveau ska hålla en föreläsning med temat normkritik för chefer och HR-medarbetare i Helsingborgs stad. Syfte är att inspirera, ge kunskap och verktyg för att utveckla våra verksamheter. Här kan du läsa mer om föreläsningen.
Internt arrangemang.

16:00 Unga möter politiker i RumEtt under Mångfaldsveckan – Ditt liv! Din rätt!

Vi har bjudit in politiker från nämnderna så att vår panel med unga helsingborgare kan få svar på sina frågor. Frågorna kommer handla om ungas rättigheter och utgå från panelens olika erfarenheter av att vara ung i Helsingborg. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00–19:00 Flyktingstöd

Gruppen MASKA som är en del av Röda korset, berättar om sin verksamhet. De arbetar med efterforskning och resebidrag, informerar om familjeåterförening samt erbjuder medmänskligt stöd och råd. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Internt arrangemang.

17:00–19:00 Prova på afrikanska trummor (Djembe)

Mångkulturellt Center jobbar med mångfald och integration genom bland annat musik och dans. Musik har alltid används i våra kulturer för båda glädje och sorg. Musik har inga gränser. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00–19:00 Föreläsning om Afghanistan

Anders Fänge, berättar om Afghanistan. Han är en av Sveriges främsta kännare på Afghanistan. Situationen i landet har försämrats under de senaste åren. Många flyr och en del av dessa hamnar i Sverige som asylsökande. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00–19:00 HBTQIA- och mångfalds-AW

After work för dig som vill träffa andra som är engagerade i mångfaldsfrågor, kanske identifierar dig som HBTQIA+ -person och/eller på andra sätt vill träffa likasinnade kollegor i staden. Vi ses över en bit eftermiddagssnacks och lite god dryck tillsammans. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Internt arrangemang.

18:00–20:00 Terminskickoff för nya och gamla volontärer

Individuell Människohjälp i Helsingborg bjuder in intresserade, nya och redan aktiva volontärer till en terminskickoff. Du lär dig om projektet Aktiv Fritid där Individuell Människohjälp matchar nyanlända och socialt utsatta barn med en fritidsaktivitet. Du får också information om hur du kan hjälpa till. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

18:00–20:00 Språkcafé

Genom att vara med på språkcafé har immigranter möjlighet att lära sig svenska utifrån sina förutsättningar på ett enkelt och lättsamt sätt. Vi fikar och samtalar med varandra. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

Fredagen den 29 september

10:00–19:00 Flykten från Helsingborg

Flykten från Helsingborg är en utställning som vill sätta fokus på medmänsklighet. Besökaren får sätta sig in i hur det kan vara att tvingas fly Helsingborg och ta sig söderut i Europa. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

10:00–12:00 Jämlikhetsresan – ett konkret verktyg för att utveckla jämlikhet i din organisation

Jämlikhetsresan är ett verktyg för att göra jämlikhetsanalyser som är förankrade i din verksamhets vardag och leder till en konkret handlingsplan. Charlotte Ovesson från Jämlikhetsresans team presenterar verktyget och hur det kan användas för att utveckla jämlikheten i din organisation. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

Lördagen den 30 september

10:00–19:00 Flykten från Helsingborg

Flykten från Helsingborg är en utställning som vill sätta fokus på medmänsklighet. Besökaren får sätta sig in i hur det kan vara att tvingas fly Helsingborg och ta sig söderut i Europa. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

11:30 Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg

Tillgänglighetsmarschen arrangeras med anledning av att vi vill se en skärpning av diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Vi vill fokusera på att otillgänglighet inte bara drabbar personer med funktionsnedsättning, utan även föräldrar, barn, kompisar- kort sagt samhället i stort. Ett tillgängligt samhälle är en mänsklig rättighet. Här kan du läsa mer om tillgänglighetsmarschen.
Externt arrangemang.

14:00–15:00 Språkcafé på Stadsbiblioteket

Språkcafé ger dig möjlighet att samtala på lätt svenska över en kopp kaffe. Här kan du träna din svenska och träffa nya människor. Läs mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

14:30–16:00 Mångfaldsföreläsning – Svart kvinna

Föreläsaren Fanna Ndow Norrby berättar om den vardagliga och strukturella rasismen mot svarta kvinnor i Sverige och om afrofobins historiska rötter. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

15:00–17:00 Landet inuti – en teaterföreställning om landsbygd och queera erfarenheter i skuggan av storstadsnormen

Landet Inuti är platsen du alltid kommer att sakna när du inte längre är där. En berättelse om mötet mellan den vi är och hade kunde vara, om svensk landsbygd och queera erfarenheter i skuggan av storstadsnormen. Landet Inuti bygger på berättelser från hela Sverige, om att lämna, stanna och återvända. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

17:00–19:00 Prova på piano

Mångkulturellt Center jobbar med mångfald och integration genom bland annat musik och dans. Musik har alltid används i våra kulturer för båda glädje och sorg. Musik har inga gränser. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

Söndagen den 1 oktober

10:00–19:00 Flykten från Helsingborg

Flykten från Helsingborg är en utställning som vill sätta fokus på medmänsklighet. Besökaren får sätta sig in i hur det kan vara att tvingas fly Helsingborg och ta sig söderut i Europa. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.

11:00–17:00 Mångfaldstältet

Träffa personalen på enheten mångfald och lärande på arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Möt dem i mångfaldstältet hela veckan från den 25 september till den 1 oktober. Här kan du läsa mer om evenemanget.
Externt arrangemang.