Medverka på mångfaldsveckan

Frågor och svar om Mångfaldsveckan

Här finns information för dig som vill arrangera något under Mångfaldsveckan. Du anordnar och ansvarar själv för arrangemanget med allt vad det innebär av till exempel innehåll, lokal och marknadsföring.

Vilka arrangemang kan vara med under Mångfaldsveckan?

Alla arrangemang som anordnas under Mångfaldsveckan som syftar till att hylla mångfald och vars arrangörer står bakom de mänskliga rättigheterna och arbetet mot diskriminering utifrån alla de sju diskrimineringsgrunderna kan vara med. Utöver det kan det vara både stora och små arrangemang, inget är för stort eller för litet! Exempel på arrangemang kan vara en föreläsning, en teaterföreställning, någon idrottsaktivitet, att anordna en manifestation, diskutera mångfald med några vänner över en fika eller varför inte på nätet, uppmärksamma mångfaldsfrågor på din arbetsplats, presentera ert CSR-arbete eller något annat med koppling till temat. Tillsammans kan vi visa upp en bredd av aktiviteter som kan synliggöras, upplevas och bidra till inspiration.

Varför ska jag anordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Att ordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan är ett sätt att visa att din förening, ditt företag, din förvaltning eller du själv står upp för de mänskliga rättigheterna och hyllar det positiva med mångfald. Det kan också vara ett sätt att marknadsföra er och/eller visa upp vad ni redan gör. Genom att arrangera något under Mångfaldsveckan kan du vara med och bidra till att flytta fram positionerna för mångfaldsarbetet i Helsingborg, sätta fokus på en aktuellt fråga och bidra till ett mer inkluderande Helsingborg.

Vilka kan komma på ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Mångfaldsveckans arrangemang ska vara öppna för alla att delta i. Tänk på att använda lokaler och utrustning som gör ditt arrangemang tillgängligt för så många som möjligt oavsett funktionsvariation.

Hur lockar jag besökare till mitt arrangemang under Mångfaldsveckan?

Alla anmälda arrangemang läggs ut på Mångfaldsveckans hemsida och Facebook-sida. Vi kommer även att ta kontakt med media för att marknadsföra veckan i sin helhet. Utöver det ansvarar du som arrangerar själv för att marknadsföra ditt arrangemang. Det är fritt fram för dig att till exempel kontakta media själva men vi ser gärna att du då nämner att ”Mångfaldsveckan är en vecka där alla i Helsingborg kan delta och arrangera egna arrangemang för att hylla och lyfta fram det positiva med mångfald”. Tänk på att använda flera olika kanaler för att sprida ditt arrangemang; t.ex. digitala och fysiska kanaler, nätverk och kontakter. Fundera noga på var och hur du kan nå din målgrupp. När du har registrerat ditt arrangemang i formuläret bör du även registrera det i evenemangskalendern för spridning.

Använd gärna denna logotype i spridningen av ditt arrangemang:

Kostar det något att anordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Nej. Det är gratis att anordna arrangemang under Mångfaldsveckan men eventuella kostnader som arrangemanget medför, till exempel hyra av lokal eller liknande, står du som arrangör själv för. På Stadsbiblioteket, som är nav för veckan, finns gratis lokaler att boka. Se mer om lokaler nedan.

Vilka lokaler kan jag boka för ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Kontakta josefine.thoren@folkuniversitetet.se för att boka lokal på Stadsbiblioteket.

Var och en anmäler sitt arrangemang här. Därefter sammanställs ett gemensamt program för veckan.

 Hur anmäler jag mitt arrangemang till Mångfaldsveckan?

Du anmäler ditt arrangemang genom att fylla i formuläret här . Om du vill att arrangemanget ska komma med i ett tryckt program behöver vi din anmälan senast den 3 september.

Är det något annat jag behöver veta som arrangör?

Ja, vi vill gärna att du räknar hur många som kommer på ditt arrangemang och skickar in det till admin-gruppen. När veckan är slut kommer vi att skicka ut en utvärdering till alla arrangörer, som vi gärna vill att du svarar på. Den är viktig för att vi ska kunna utveckla Mångfaldsveckan.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här på sidan kan du mejla mangfaldsveckan@gmail.com.