Mångfaldsveckan 2016

Här hittar du programmet för förra årets Mångfaldsveckan 2016.

Här kan du ladda ner programmet i pdf-version!

Måndag 19 september

08:30 You Go Girl!
Johanna Salama arrangerar en stärkande workshop för unga tjejer, med
fokus på att höja den psykiska hälsan med stärkt självkänsla och
sänkt stress. Läs mer här

14:00 Kulturcafé Tema mångfald
Kulturcaféet är en plats där du kan visa upp allt inom kultur, musik, konst, dikt mm. Har du en sång att framföra så finns husbandet “sms” på plats för att kompa dig. Läs mer här

16:00 Ja eller nej? Det är upp till dej och mej
Nu letar Helsingborgskretsen efter volontärer – unga som gamla – för ett uppdrag under hösten kopplat till kroppslig integritet och hälsa. Under Mångfaldsveckan bjuder vi in till ett informationsmöte. Läs mer här

16:30 Politikerhearing med DHS funktionshinderrörelsen i Helsingborg
Under Helsingborgs mångfaldsvecka i september bjuder vi in politiker, funktionshinderrörelsen och allmänheten till ett konstruktivt samtal om Helsingborg som plats att leva på och besöka för personer med funktionsvariationer. Läs mer här

17:30 Hur kan vi motverka antiziganism och nå romsk inkludering?
I juni släppte Kommissionen mot antiziganism sin slutrapport. För att presentera rapporten har Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, i samarbete med Sensus, Vorta Drom och Helsingborgs Romaråd, bjudit in Stefano Kuzhicov, ledamot i kommissionen. Efter presentationen följer ett panelsamtal med romska brobyggare och representanter från romska föreningar om hur vi i Helsingborg kan motverka antiziganism och nå målet om romsk inkludering. Läs mer här

19:00 Ninos Ark
Den rosade estradpoeten Nino Mick uppträder med sin föreställning ”Ninos ark”. Här kommer vi möta frågor om klimatkris, flyktingar, trans och Gud. ”Vi har gått från en uttalad politisk vilja för öppna gränser till att gränserna har stängts. Jag har tänkt på det här utestängandet i form av arken. Vem drunknar?” Läs mer här.

Tisdag 20 september

16:00 Tyck till om Plan för lika möjligheter! 20/9
Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till ett styrdokument med åtgärder utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder för att motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter här i Helsingborg. Just nu är planen ute på remiss för att få in synpunkter kring innehållet. På seminariet får du en kort presentation av innehållet och sedan diskuterar vi tillsammans. Läs mer här

18:00 Normkritiska perspektiv på lokal historia
Föredrag med Elisabeth Högdahl, forskare vid Institutionen för service management på Campus Helsingborg, och Anja Petersén, forskare och pedagog vid Dunkers kulturhus, om normkritisk forskning i Helsingborg. Läs mer här

18:00 Filmvisning av KIKI med panelsamtal och mingel
Den 20 september i samband med Mångfaldsveckan kommer vi att ha samtal och mingel i samband med visningen av KIKI på Röda kvarn. Genom en intim och visuellt utmanande kameralins får vi här en komplex inblick i kiki-scenen – en subkultur och rörelse bildad av HBTQ-ungdomar i New York. De finner i kiki-rörelsen en fristad från omvärldens rasistiska, homo- och transfobiska förtryck. Läs mer här

18:00 Språkcafé
Vi vänder oss till alla som vill träna sin svenska under lättsamma former. Öppna vuxengrupper, indelade i tre kunskapsnivåer.
Alla är välkomna oberoende av vilka förkunskaper man har av svenska. Läs mer här

19:00 Öppen Scen
Låtskrivare har fått i uppdrag att skiva nya låtar omkring ämnet MÅNGFALD som framförs under kvällen. Glada musikaliska inslag och mysig gemenskap! Läs mer här

Onsdag 21 september

14:00 Minnenas bro
Minnenas bro är rubriken på ett minnesprojekt och en kortfilm som visar hur en dansk flicka och en svensk pojke träffas och bestämmer sig för att undersöka hur deras mor- och farföräldrar levde då de var barn och ungdomar. Projektet genomfördes och spelades in år 2005 men styrelsen för PRO Samorganisation tycker att ämnet än i dag är aktuellt och intressant speciellt då vi ännu inte fått någon riktig bro mellan Helsingborg och Helsingör. Läs mer här

14:30 Barnrättsstrategerna möts
Helsingborgs stad har ett nätverk med 15 utbildade barnrättsstrateger från olika förvaltningar. Alla har gått utbildningen Barnkonventionen i teori och svensk praktik. Helsingborgs barnrättsstrateger träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och stärka varandra i barnrättsarbetet. Läs mer här.

16:15 Normkreativitet
Hur kan vi som vuxna agera med barn på ett sätt som utmanar normer i samhället? Hur främjar vi mångfalden? Hur arbetar vi med frågor kring antidiskriminering och jämlikhet i skolan, på förskolan och hemma? En föreläsning med tips och råd för att inspirera alla som har barn i sin närhet att gå från insikt till handling. Läs mer här

17:00 Språkcafé – vem är du?
Under språkcaféet är DU i fokus! Samtala med andra från olika kulturer och annan bakgrund och berätta om dig själv. Under språkcaféet kommer Sara Altinawi berätta mer om idén till arrangemanget på både arabiska och svenska. Sara som ursprungligen kommer från Syrien kommer också prata om hur hon lärde sig svenska snabbare och ge information om olika platser som kan vara bra att känna till.  Läs mer här

17:30 Multireligiös guide
Sensus bjuder in till en multireligiös guidning där du får chansen att lyssna på en guide som med hjälp av den multireligiösa väskan berättar om religiösa fester, turbaner, matregler, religiösa föremål med mer. Du får också chansen att ställa egna frågor till guiden om de olika religionerna. Läs mer här

18:00 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
På 1960-talet lagstiftade FN om mänskliga rättigheter för alla. Men alla människor är inte lika, har inte samma behov och bemöts inte på samma sätt i samhället. Därför skapade FN konventioner för olika grupper. På 1970-talet kom Kvinnokonventionen, på 1980-talet kom Barnkonventionen och nu senast 2006 kom Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Anna Bruce kommer tala om hur rättigheterna i FN: s Funktionshinderkonvention ser ut och vilken bild den förmedlar av personer med funktionsnedsättning. Läs mer här

Torsdag 22 september

09:00 Tyck till om Plan för lika möjligheter! 22/9
Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till ett styrdokument med åtgärder utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder för att motverka diskriminering och främja allas lika möjligheter här i Helsingborg. Just nu är planen ute på remiss för att få in synpunkter kring innehållet. På seminariet får du en kort presentation av innehållet och sedan diskuterar vi tillsammans. Läs mer här

12:30 Rekrytera för större mångfald
Tillsammans med Rättviseförmedlingen arrangerar Familjen Helsingborg en lunchföreläsning med efterföljande workshop. Syftet är att inspirera, ge kunskap och verktyg som behövs för att ta tillvara på all den kompetens och talang som finns i Sverige idag. Målgruppen är HR-avdelningar, rekryteringsansvariga och andra intresserade av organisationsutveckling och rekrytering inom Familjen Helsingborg. Läs mer här

17:00 Ung HBTQ/HBG
Ung HBTQ/HBG är en mötesplats för dig mellan 13-25 år som identifierar dig som hbtq (homo, bi, trans, queer). Det är gratis att vara med. Du behöver inte känna någon eller ha varit på någon tidigare träff för att komma. Kom och gå precis som du vill under träffen. Läs mer här

18:00 Temi Odumosu – Decolonial politics of care in the archive
Om dekolonialitet och arkiv – Hur återupprättar vi före detta koloniserade och avhumaniserade människors röster och värdighet? Och hur kan bilder påverka mänskligt erkännande? En föreläsning på engelska av Temi Odumosu, konsthistoriker och forskare inom projektet Living Archives vid Malmö högskola. Läs mer här

18:00 Uppstartsträff för bokcirkel med tema flykt
Gillar du att läsa och ta del av nya perspektiv? Flykt och asylfrågor är ett brinnande aktuellt ämne som berör oss alla och hela vårt samhälle. Medborgarskolan bjuder därför in till en första träff med idén om att starta upp en eller flera bokcirklar med just dessa teman. Läs mer här

18:00 Språkcafé
Vi vänder oss till alla som vill träna sin svenska under lättsamma former. Öppna vuxengrupper, indelade i tre kunskapsnivåer.
Alla är välkomna oberoende av vilka förkunskaper man har av svenska. Läs mer här

18:00 MASKA (Internt arrangemang)
MASKA:s verksamhet har som syfte att försöka återförena familjer som skilts åt genom konflikter eller naturkatastrofer. Målet är att ge dessa människor möjligheten att återupprätta eller behålla kontakten med sina anhöriga samt att få stöd i en återföreningsprocess. Gruppen som jobbar med flyktigfrågor kan också kallas FIA (står för Familjeåterförening, Invandring och Asyl). Läs mer här

Fredag 23 september

13:00 Afrikanska trummor och dans på Mäster Palms plats
Vi på Mångkulturellt Center, PFC Sweden, och Folkuniversitetet i Helsingborg har jobbat med mångfald i många år. Vi tycker att det är viktigt med mångfald och detta vill vi lyfta upp och sprida det nationellt. Vi kommer att bidra med musik och dans då vi tror på musikens kraft och musik för en bättre värld! Läs mer här

15:00 Hälsoinformatörerna
Vi på Röda Korset i Helsingborg har bildat en grupp som vi kallar för hälsoinformatörerna, som utformats parallellt med riktlinjer från SKL. Hälsoinformatörerna arbetar med mångfald genom ett hälsoinitiativ som går ut på att utbilda och informera asylsökande och nyanlända om hur sjukvården ser ut i Sverige, vad man har för rättigheter inom vårdens ramar när man söker asyl, landstingets skyldigheter, och grundläggande egenvård.
Det övergripande målet är att ge en kompetensökning som bidrar till en effektivare integrationsprocess. Läs mer här

16:00 Mångfaldsmingel på Medborgarskolan
Välkommen att se, höra och uppleva vad som är på gång hos oss på Medborgarskolan. Vår verksamhet präglas av mångfald av många slag, bland annat gällande ålder, bakgrund och intressen. På vårt mångfaldsmingel får du veta mer om vår verksamhet, aktuella projekt du kan delta i eller helt enkelt bara mingla med nya människor! Läs mer här

00:00 Mardi Gras Party at Club Babylon
Efter Succén i början av Augusti på Helsingborgs Officiella Pride Efterfest har vi nu laddat batterierna och kör igång igen större än någonsin. Fredagen den 23 September kl 00:00 öppnar vi portarna till Helsingborgs syndigaste och glamorösa Nattklubb Club Babylon tillsammans med Le Cardinal. Vi är Helsingborgs ENDA mixade HBTQ- klubb. Läs mer här

Lördag 24 september

10:00 ”We just want to live” Filmvisning och feministisk frukost
Feministiskt Initiativ Helsingborg vill belysa romers situation och vi gör detta med filmvisning av We just want to live, en film av och om Elin Bååth och Narcisa Genesa Ion. Efter filmen går vi igenom diskussionsmaterial tillsammans. Läs mer här

11:00 Tillgänglighetsmarsch
Tillgänglighetsmarschen arrangeras med  anledning av att vi vill se en skärpning av diskrimineringslagen som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning.  Vi vill fokusera på att otillgänglighet inte bara drabbar personer med funktionsnedsättning, utan även  föräldrar, barn, kompisar – kort sagt samhället i stort. Ett tillgängligt samhälle är en mänsklig rättighet.
Läs mer här

11:00 Miljöpartiets Interkulturella Grupp
MP Helsingborgs Interkulturella grupp kommer att finnas på plats i Stadsparken på lördag där vi pratar mångfaldspolitik och bjuder på något gott. Självklart är det öppet för alla att komma förbi en sväng. Läs mer här

11:30 Playing for change sweden day
Vi på Mångkulturellt Center, Playing for Change Sweden och Folkuniversitetet i Helsingborg har jobbat med mångfald i många år. Vi tycker att det är viktigt med mångfald och detta vill vi lyfta upp och sprida nationellt. Vi kommer att bidra med musik och dans då vi tror på musikens kraft och musik för en bättre värld! Läs mer här

14:30 Öppet mångfaldstält med Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Helsingborg har lördag den 24 september kl 14:30-16:30 ett tält i Stadsparken med frukt, fika, workshop m m på temat mångfald. På ett par stationer kan alla som vill hålla tal, läsa dikter, sjunga, och/eller samtala med våra företrädare på teman typ HBTQ-frågor, antirasism, alla människors lika värde, rättvisa, feminism etc.  Läs mer här

15:00 Café-träff med RFSL Helsingborg
Under Helsingborgs Mångfaldsvecka arrangerar RFSL Helsingborg en Café-träff! Vi bjuder på fika och tilltugg, vi snackar och umgås har det trevligt helt enkelt! Läs mer här

18:00 Art Night
Art Night är en tillställning där arrangörerna vill belysa vikten av att se varandra som personer och intressera sig för personligheter snarare än yta. Detta är en kväll med konst och konsert, härliga människor och möten där personlighet står i fokus. Läs mer här

Hela veckan

09:00-19:00 Flykten från Helsingborg – en interaktiv berättelse
Individuell Människohjälp har skapat en berättelse där den fiktiva gruppen Frihetsrebellerna gör en statskupp i Sverige, vilket leder till att du som läsare måste fly Helsingborg. Under flyktens gång kommer du ställas inför flera situationer, där du behöver välja hur du vill gå tillväga. Berättelsen lyfter mångfald genom att ge läsaren en möjlighet att själv fundera över hur det hade varit om man behövt fly från sin hemstad. Läs mer här 

10:00-17:00 Videoverket Rekursivt Avstånd
I ”Rekursivt avstånd” som är ett videoverk tar konstnären Anna-Viola  Hallberg avstamp i ett historiskt nedslag i en direktaktion, den så
kallade inringningen till försäkringskassan som skedde 1979 bland HBTQ personer i Sverige. Läs mer här

19-23 september, Mångfald på ungdomsmottagningen
Vi bjuder ungdomar som kommer till oss på fika i väntrummet och där finns information uppsatt om på vilka sätt vi arbetar med mångfald i vår verksamhet. Läs mer här

19-25 september, Mångfaldstältet
Ett Mångfaldstält som bemannas av personal som jobbar med integrationsfrågor. Dialog och information om våra insatser, hennamålning, underhållning (afgansk dans, rappare, street dance), tävlingar, stadsdelsmammorna etc. Vi bjuder på kaffe, godis. Läs mer här