Mångfaldsveckan 2015

Programmet för mångfaldsveckan 2015

Ö = Öppet för allmänheten
I = Internt evenemang

Fredag 25 september

11:00 Varför mår de unga så dåligt när vi har det så bra? (Ö) På temat ”Psykisk ohälsa bland unga – trender, förklaringar, konsekvenser och åtgärder” talar Sven Bremberg om bakgrunderna till varför den psykiska ohälsan bland unga har ökat kraftigt de senaste 20 åren och vilka konsekvenser det kan komma att få för samhälle och näringsliv. Läs mer här.

13:00 Grundutbildning i diskrimineringslagen och mänskliga rättigheter. (Ö) Vad är egentligen diskriminering enligt diskrimineringslagen? Hur hänger det ihop med mänskliga rättigheter? Grundutbildning som varvas med övningar och diskussioner. Läs mer här.

Lördag 26 september

12:00 Mångfald berikar. (Ö) Vi tänker hålla korta tal om vikten av ett öppet samhälle där alla människors lika värde står i fokus. Vi delar ut material om vår syn på detta. Läs mer här.

13:00 Yllebroderi workshop (Ö) Välkommen att brodera med oss. Vi bjuder på material och på fika. Broderiet är ett folkligt hantverk som har funnits i alla kulturer. Vi vill under workshopen  skapa en rogivande atmosfär i stressande tider och prata med varandra medan vi broderar och fikar. Gemenskap är mångfald. Läs mer här.

Söndag 27 september

Fika och lär dig mer om HBTQ-flyktingar (Ö) Välkommen till en caféträff på temat mångfald och HBTQ-flyktingar.  RFSL Newcomers Malmö kommer på besök och berättar om sitt arbete. Du har möjlighet att prata om och få tips på hur du kan stödja HBTQ-flyktingar. Är du själv HBTQ-flykting är du självklart extra välkommen. Läs mer här.

Måndag 28 september

10:30 Kick off projektgrupp (I) Den 28 september träffas för första gången projektgruppen som ska samordna arbetet med att ta fram en Plan för lika möjligheter för Helsingborg. Arbetet kommer att pågå i flera månader och det kommer att finnas möjligheter för föreningar, invånare och andra aktörer att vara delaktiga i arbetet. Vi hoppas på stort engagemang – mer information kommer framöver. Följ gärna #likamöjligheterhbg på Instagram. Läs mer här.

13:00 Utbildning – projektet NAD. (I) Intern utbildning för anställda på Arbetsförmedlingen Helsingborg Samverkan, såväl gamla som nya. Utbildningsinnehåll berör projektet NAD. Läs mer här. 

14:00 Vem är jag att bedöma om någon annan känner sig kränkt? (Ö) Eventet riktar sig till förskoleföreståndare som vill veta mer om reglerna kring diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Läs mer här.

16:00 Hur mångfaldsutvecklar vi våra organisationer? (Ö) Sverige behöver ett integrerat arbetsliv där mångfald förknippas med både rättvisa och tillväxt. Men hur går man tillväga för att uppnå detta? Detta seminarium vill ge inspiration till detta. Läs mer här.

Tisdag 29 september

08:45 Så möter vi främlingsfientlighet och rasism i skolan! (Ö) Skolverket arrangerar i samarbete med Forum för levande historia en konferens i syftet att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Läs mer här.

09:00 Utbildning i normkritisk analys del 3. (I) Utbildningen ger ökade kunskaper om begränsande normer och analytiska verktyg för att motverka dessa inom respektive verksamhet. Läs mer här.

10.00 Mångfaldskaffe (Ö) Välkommen in i vår butik för att smaka på vårt mångfaldskaffe!  Vi bjuder på kaffeprovning där ni får smaka olika sorter av vårt rättvisa kaffe från jordens alla hörn. Läs mer här.

13:00 Från medvetenhet till motivation – är aktivitetsarmband vägen till hälsa för alla inom socialt arbete? (Ö) Projektet Motivationsappar syftar till att undersöka om vi kan se några positiva effekter av att använda motivationsappar för att stärka deltagarnas motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Frågorna som vi ställde oss var om motivationsappar är ett fungerande digitalt verktyg för att motivera till ökad hälsa och kan personalen se någon nytta och värde av detta i sitt arbete? Läs mer här.

18:00 Europeisk Faktascen med Mångfaldstema (Ö) 
På den Europeiska faktascenen belyses EU från olika perspektiv. Vi bjuder in allt från politiker till civilsamhället och enskilda experter för att diskutera ämnet. Under mångfaldsveckan sätter vi det givna temat mångfald på vår faktascen. Läs mer här.

18:00 Språkcafé (Ö) En mötesplats där alla är välkomna att dela med sig och ta del av kunskaper i svenska språket. Anordnas av Rödakorset, Helsingborgskretsen. Läs mer här.

Onsdag 30 september

18:00 Möt humorprofilen Almushi. (Ö) Facebook-kändisen Almushi pratar om hur motivation, drömmar  och mål har funkat i hans liv. Han  berättar om sin resa till omtyckt humor-profil och förklarar hur han gått från negativitet till positivitet genom vilja. Almushi vill uppmuntra människor till att jaga sina drömmar! Läs mer här.

INSTÄLLT – 17:00 Hbtq-nätverket inom Helsingborgs stad har nätverksträff. (Ö) Är du hbtq-person och arbetar i Helsingborgs stad? Hjärtligt välkommen till denna nätverksträff! Läs mer här.

Torsdag 1 oktober

13:00 Mångfald och demokrati – om representation i offentlig förvaltning. (Ö) Spelar det någon roll vem som arbetar i kommunen? Förändrar olika gruppers representation organisationers verksamhet och beslut?  Nazem Tahvilzadeh, fil dr i offentlig förvaltning, besöker Helsingborgs mångfaldsvecka och presenterar delar av sin forskning om relationen mellan  (o)jämlik representation i offentliga organisationer och demokratins legitimitet. Läs mer här.

13:00 Spridningsseminarium projektet NAD. (Ö) Under eftermiddagen kommer det informeras om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, projektet NAD och ett urval aktiviteter. Dagen avslutas med panelsamtal mellan företrädare för Arbetsförmedlingen, kommun och idéburen sektor. Läs mer här.

15:00 Rekrytering för ökad mångfald – seminarium (I) Du som jobbar med HR eller rekrytering i någon av Skåne Nordvästs kommuner bjuds i anslutning till Nazem Tahvilzadehs föreläsning in till ett efterföljande seminarium om konkreta metoder och arbetssätt för ökad mångfald genom rekrytering. Läs mer här.

17:00 Kom och spela More than one story. (Ö) Var med och spela med oss! More than one story är ett sällskapsspel utvecklat för att bygga broar mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer. Kortspelet togs fram av elever och andra medborgare i Simrishamn med hjälp av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet har belönats med FN’s Intercultural Innovation Award 2014. Läs mer här.

Fredag 2 oktober

09:00 Utbildning – diskrimineringslagen. (I) Intern utbildning inom Arbetsförmedlingen Helsingborg Samverkan för anställda – såväl gamla som nya – om diskrimineringslagstiftningen. Med fokus på arbetslivet och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Läs mer här.

19:00 Vår klass av Tadeusz Słobodzianek i regi av Anja Suša (Ö) Ett verklighetsbaserat drama om människans mörkaste mekanismer! För femton år sedan utkom i Polen boken Grannar som avslöjade nya förfärandefakta om en massaker under andra världskriget som nazisterna utpekats som skyldiga till. Sanningen var en helt annan. Läs mer här.

Hela veckan

2015-09-25 till 2015-10-02, kl 11-17 Mångfaldstält (Ö) Under hela mångfaldsveckan kommer det att finnas ett mångfaldstält bredvid stadsbiblioteket. I det har vi dialog om mångfaldsfrågor kring värdeord. Du får också reda på vad du kan göra för insats och vad som redan görs. Vi är också öppna för dina förslag och dialog! Läs mer här.

Från 2015-09-26. Konst på stan (Ö) Konst på Stan är ett samarbete mellan Helsingborgs Konstförening och Helsingborgs Cityförening. Helsingborg City blir ett stort 24-timmarsgalleri där butiker, restauranger och andra affärsidkare ställer sina skyltfönster till förfogande. Läs mer här.

2015-09-25 till 2015-10-02, Flaggning av Prideflaggan (Ö) Under Mångfaldsveckan har Rådhuset i Helsingborg och Helsingborgs Lasarett bestämt sig för att flagga med regnbågsflaggan. Läs mer här.