Frågor och svar – arrangemang under Mångfaldsveckan

Här är information till dig som vill anordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan. Du anordnar och ansvarar själv för arrangemanget med allt vad det innebär av innehåll, lokal, marknadsföring och så vidare.

Vilka arrangemang kan vara med under Mångfaldsveckan?

Alla arrangemang som anordnas under Mångfaldsveckan som syftar till att hylla mångfald och vars arrangörer står bakom de mänskliga rättigheterna och arbetet mot diskriminering utifrån alla de sju diskrimineringsgrunderna kan vara med. Utöver det kan det vara både stora och små arrangemang, inget är för stort eller för litet! Exempel på arrangemang kan vara en föreläsning, en teaterföreställning, någon idrottsaktivitet, att anordna en manifestation, diskutera mångfald med några vänner över en fika eller varför inte på nätet, uppmärksamma mångfaldsfrågor på din arbetsplats, presentera ert CSR-arbete eller något annat med koppling till temat. Tillsammans kan vi visa upp en bredd av aktiviteter som kan synliggöras, upplevas och bidra till inspiration.

Varför ska jag ordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Att ordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan är ett sätt att visa att din förening, ditt företag, din förvaltning eller du själv står upp för de mänskliga rättigheterna och hyllar det positiva med mångfald. Det kan också vara ett sätt att marknadsföra er och/eller visa upp vad ni redan gör.

Hur anmäler jag mitt arrangemang?

Du anmäler ditt arrangemang genom att fylla i formuläret här. Senast den 1 september vill vi ha din anmälan. Därefter sammanställs ett gemensamt program för hela Mångfaldsveckan.

Kostar det något att anordna ett arrangemang under Mångfaldsveckan?

Nej. Det är gratis att anordna arrangemang under Mångfaldsveckan men eventuella kostnader som arrangemanget medför, till exempel hyra av lokal eller liknande, står du som arrangör själv för.

Vilka kan komma på arrangemanget?

Du väljer själv om du vill att ditt arrangemang ska rikta sig till en öppen publik eller vara en intern satsning för din personal, dina medlemmar, er skola eller annat.

Hur lockar jag besökare?

Samtliga anmälda arrangemang läggs ut på Mångfaldsveckans hemsida och Facebook-sida. Vi kommer även att ta kontakt med media för att marknadsföra veckan i sin helhet. Utöver det ansvarar du som arrangerar själv för att marknadsföra ditt arrangemang. Det är fritt fram för dig att till exempel kontakta media själva men vi ser gärna att du då nämner att ”Mångfaldsveckan är en vecka där alla i Helsingborg kan delta och arrangera egna arrangemang för att hylla och lyfta fram det positiva med mångfald”.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du inte hittar svaret på din fråga här eller vill komma i kontakt med administratörsgruppen kan du höra av dig till mangfaldsveckan@gmail.com